Dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych

Dotacje na wsparcie centrów badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorcy planujący inwestycje polegające na budowie lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych będą mogli uzyskać dofinansowanie na ten cel w ramach Poddziałania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
 Dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych

Termin naboru wniosków

Nabory wniosków zostaną przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki w następujących terminach: od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r. oraz od 1 września do 31 października 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konkursy będą skierowane do wszystkich przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielane na projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Dodatkowo, w ramach pomocy na prace rozwojowe będzie można otrzymać wsparcie na nabycie wiedzy technicznej, zakup usług doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu oraz, w ramach pomocy de minimis, na koszty zakupu materiałów/produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wynosić będzie od 15 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Maksymalna intensywność dofinansowania na prace rozwojowe wynosić będzie od 25 proc. do 45 proc. wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 tys. EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z konkursów wynosić będzie 460 mln PLN.

Zasady realizacji projektu

Projekt będzie musiał wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

W celu ubiegania się o wsparcie konieczne będzie przedstawienie agendy badawczej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosić będzie 2 mln PLN.

Duży przedsiębiorca będzie musiał wykazać się współpracą z MŚP, organizacją badawczą lub organizacją pozarządową.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
  • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
  • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
  • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
  • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
  • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs