Priorytety Rad Nadzorczych na 2016

Priorytety Rad Nadzorczych na 2016

Inwestorzy i regulatorzy bacznie przyglądają się zarządom i radom nadzorczym, oceniając ich zaangażowanie w strategię, zarządzanie i monitorowanie ryzyka oraz zapewnianie zgodności działania z prawem i regulacjami. Publikacja przedstawia 6 obszarów do rozważenia przez członków rad nadzorczych pod kątem umieszczenia ich w swojej agendzie na 2016 rok a opracowano ją na podstawie rozmów przeprowadzonych przez przedstawicieli KPMG z członkami rad nadzorczych i liderami biznesu na przestrzeni ostatniego roku.

1000

Kontakt

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Priorytety Rad Nadzorczych na 2016

Biorąc pod uwagę ogólną zmienność oraz niepewność w biznesie, jak również naturę czynników zakłócających funkcjonowanie przedsiębiorstw i całych branż, model nadzoru nad strategią spółki polegający na „corocznym przeglądzie i zatwierdzeniu” już się nie sprawdza. Przeciwdziałanie niepewnościom i niesprzyjającym siłom rynkowym wymaga innego niż dotąd poziomu zaangażowania rady w strategię, wymaga bliższej i „regularnej współpracy” z zarządem.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach Instytutu Komitetów Audytu mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs