Priorytety Komitetów Audytu na 2016

Priorytety Komitetów Audytu na 2016

Rok 2016 będzie kolejnym rokiem wyzwań. Ustalanie priorytetów działania przez Komitet Audytu, który i tak jest przeładowany obowiązkami, nie jest więc łatwym zadaniem. Publikacja przedstawia 6 obszarów do rozważenia przez komitety audytu pod kątem umieszczenia ich w swojej agendzie na bieżący rok. Publikacja powstała na podstawie badań i rozmów przeprowadzonych z członkami komitetów audytu i liderami biznesu na całym świecie w ciągu ostatniego roku.

1000

Kontakt

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Priorytety Komitetów Audytu na 2016

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym zachowanie kontroli nad planem działania pozostanie czołowym priorytetem dla komitetów audytu. Prawie połowa z 1500 respondentów Globalnego Badania Komitetów Audytu 2015 odpowiedziała, że poza wypełnianiem podstawowych obowiązków (tych dotyczących sprawozdawczości finansowej i związanych z nią kontroli wewnętrznych, jak również monitorowania procesu badania oraz pracy audytorów) jest im coraz trudniej sprawować nadzór nad najważniejszymi ryzykami.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach Instytutu Komitetów Audytu mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie