Raport: Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce

Raport: Key Procurement Challenges 2015

W jaki sposób przekonać organizacje o wartości funkcji zakupów, jakie działania podjąć, aby wdrożyć w swojej organizacji koncepcję zakupów strategicznych?

1000

Kontakt

Jan Karasek KPMG w Polsce

Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Key Procurement Challenges

Kierunki zmian

Jesienią 1983 roku na łamach Harvard Business Review Peter Kraljic po raz pierwszy zwrócił uwagę na wartość płynącą z zarządzania funkcją zakupową. Podkreślając rynkowe wahania cen dostaw i narastające wyzwania związane z wyczerpywaniem zasobów naturalnych, wezwał zarządzających do zmiany perspektywy postrzegania funkcji zakupowej z administracyjnej realizacji zamówień do strategicznego zarządzania dostawami. Ponad 30 lat później w wielu organizacjach nadal nie udało się w pełni wdrożyć tej idei.

Zgodnie z wynikami globalnego badania KPMG zaledwie 27% zarządzających spółkami postrzega zakupy jako źródło wartości dodanej dla organizacji, a tylko 40% interesariuszy wspólnie z funkcją zakupową angażuje się w realizację celów biznesowych.

Obserwując zmiany zachodzące na polskim rynku w ostatnich latach i mając na uwadze dynamiczny rozwój funkcji zakupowej oraz potencjał płynący z efektywnego zarządzania tym obszarem, KPMG Management Consulting w Polsce przeprowadziło ogólnopolskie badanie organizacji zakupowych, sprawdzając poziom ich dojrzałości oraz główne wyzwania i priorytety rozwoju. Wyniki uzyskane w ramach badania ponad 100 organizacji sektora prywatnego i publicznego prezentujemy Państwu w postaci niniejszego raportu. Mamy nadzieję, że zarówno wyniki badania, jak i spostrzeżenia zarządzających funkcją zakupów w organizacjach działających na polskim rynku będą stanowiły dla Państwa interesującą lekturę i zachęcą do podjęcia dalszych działań zwiększających wartość dodaną funkcji zakupów w organizacji.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach i raportach KPMG w obszarze zakupów?

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs