Monitorowanie strategii spółki i procesu zarządzania ryzykiem

Monitorowanie strategii spółki

Jeden z doświadczonych członków rady nadzorczej w ostatnim czasie wyraził następującą opinię: „Jeżeli podejście do strategii i ryzyk występujących w spółce nie podlega ciągłej ocenie lub też nie jesteś wystarczająco elastyczny, to znaczy, że ani twoja spółka nie nadąża za zmianami i potrzebami rynku, ani ty jako członek rady nadzorczej za nimi nie nadążasz”. Z taką opinią zgodziło się wielu członków rady i liderów biznesu, którzy wzięli udział w ostatnim badaniu KPMG Global Pulse Survey 2015.

1000

Kontakt

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Monitorowanie strategii spółki i procesu zarządzania ryzykiem

Chcesz otrzymywać informacje o kolejnych publikacjach Instytutu Komitetów Audytu mailem?

Zapisz się teraz

Wyniki badania KPMG Global Pulse Survey 2015

Nasze badanie pokazuje, że rady nadzorcze zwiększają swoje zaangażowanie zarówno w tworzenie oraz zrozumienie strategii spółki, jak również w procesy nadzorcze nad kluczowymi zagrożeniami spółki, tak jak wymaga tego otoczenie konkurencyjne. Takie są też oczekiwania inwestorów, a dla uzyskania realnej korzyści z dyskusji w ramach rady jest to wręcz konieczne.

Aby dowiedzieć się, jak wygląda proces monitorowania strategii i ryzyk spółki, w jakim stopniu zwiększyło się zaangażowanie rad w te obszary oraz jakie są największe wyzwania dla członków komitetu audytu, przeprowadziliśmy badanie wśród ponad 1 000 członków rad nadzorczych i wyższego kierownictwa spółek na całym świecie. Przeprowadziliśmy również kilka wywiadów z przewodniczącymi komitetów audytu i liderami biznesu, aby uzyskać ich opinię. Ich wypowiedzi znalazły się we wrześniowym wydaniu publikacji KPMG Global Boardroom Insights – Monitorowanie procesów nadzorowania ryzyka. Nasze badanie pokazuje, że rady nadzorcze zwiększają swoje zaangażowanie zarówno w tworzenie oraz zrozumienie strategii spółki, jak również w procesy nadzorcze nad kluczowymi zagrożeniami spółki, tak jak wymaga tego otoczenie konkurencyjne. Takie są też oczekiwania inwestorów, a dla uzyskania realnej korzyści z dyskusji w ramach rady jest to wręcz konieczne.

Jak wskazują wyniki badania, nawet jeśli wiele rad nadzorczych zwiększa swoje zaangażowanie, swoją skuteczność i kompetencje – czy to w zakresie formułowania alternatyw strategicznych, monitorowania realizacji strategii, usprawniania przepływu informacji dotyczących ryzyka, czy też krytycznej oceny podziału zadań – wyzwaniem pozostają nadal kwestie takie jak powiązanie strategii i ryzyka oraz – coraz częściej występujące – ryzyko cyberzagrożeń.

Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania oraz spostrzeżenia z wywiadów z przewodniczącymi komitetów audytu pomogą Państwu w ocenie podejścia do strategii i ryzyk w Państwa spółkach. Jak wskazują wyniki badania, nawet jeśli wiele rad nadzorczych zwiększa swoje zaangażowanie, swoją skuteczność i kompetencje – czy to w zakresie formułowania alternatyw strategicznych, monitorowania realizacji strategii, usprawniania przepływu informacji dotyczących ryzyka, czy też krytycznej oceny podziału zadań – wyzwaniem pozostają nadal kwestie takie jak powiązanie strategii i ryzyka oraz – coraz częściej występujące – ryzyko cyberzagrożeń.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs