Transformacja na rynku energii i ustanowione regulacje w zakresie: paliw, technologii, energii elektrycznej i cieplnej wymuszą lub już wymusiły wiele zmian w obrębie przemysłu energochłonnego. Zmiany te dotyczą także przedsiębiorstw, dla których cena ciepła i energii elektrycznej stanowi jeden z głównych kosztów działalności.

Rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce, jak również rosnące ceny za emisję CO2 i presja transformacji energetycznej stwarzają zarówno wiele wyzwań jak i możliwości.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymusza na przedsiębiorcach wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz. Źródła te gwarantują stałe dostawy energii, podczas gdy odnawialne źródła wymuszają stosowanie dodatkowych technologii konwencjonalnych, lub kosztownych inwestycji w magazyny energii.

Konsekwencją zmian rynku energetycznego są nowe inwestycje i dążenia przedsiębiorców do zwiększenia efektywności energetycznej. Decyzje podejmowane w tym zakresie zaważą na przyszłej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przemyślana strategia, koncepcja energetyczna adresująca przyszłe potrzeby przedsiębiorstw.

W związku z powyższym, KPMG wychodzi naprzeciw zmianom na rynku energetycznym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem specjalistów posiadających doświadczenie w sektorach: Oil&Gas, Wytwarzania, Górnictwa i Przedsiębiorstw Energochłonnych.

KPMG wspiera również przedsiębiorstwa niezwiązane bezpośrednio z sektorem energetycznym, ale biernie związanych ze zmianami i podwyżkami cen w sektorze energetycznym. Wspiera klientów w takich obszarach jak:

  • Strategie Energetyczne i doradztwo techniczne,
  • Rekompensaty dla przemysłu energochłonnego oraz dofinansowania dla średnich i dużych przedsiębiorców,
  • Audyty energetyczne ukierunkowane na zwiększeniu efektywności energetycznej,
  • Wprowadzanie najnowszych systemów opomiarowania, zmniejszających koszty eksploatacyjne i zwiększających wiedzę o aktywach,
  • Przygotowanie, organizacja, kontraktowanie, rozliczenie inwestycji i spory w budownictwie,
  • Mechanizmy rynku energii, regulacyjne oraz smartgrid i AMI,
  • Asset Management oraz standard ISO 5500X,
  • Strategia ICT & OT,
  • Problematyka bezpieczeństwa systemów IT / OT w tym w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury, procesów i zarządzania,
  • Analiza wymagań, projektowanie, wsparcie wyboru i wdrożenie dedykowanych dla przedsiębiorstw energetycznych rozwiązań informatycznych.

W ramach sektora energetyki eksperci KPMG angażują się w opracowanie licznych publikacji, w tym m.in. artykułów i raportów, które przybliżają tematykę bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej oraz modernizacji.