Document

Fundacja KPMG zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województw lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w programie Digital Wizards.

Program ma formę trzyetapowego konkursu wiedzy dla uczniów zainteresowanych informatyką i nowoczesnymi technologiami. W pierwszej pilotażowej edycji programu uczniowie będą zdobywać i weryfikować wiedzę o trzech obszarach: AI, cyberbezpieczeństwie i marketingu cyfrowym.

Partnerami programu Digital Wizards są Sekcja Informatyki Szkolnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego i firma Google Polska. Udział w programie jest bezpłatny!

Zobacz zdjęcia oraz wideo z finału programu Digital Wizards

Poznajcie Laureatki i Laureatów I edycji Programu Digital Wizards

Zapraszamy na retransmisję drugiej część szkolenia "Czarodziejska moc programu CANVA"

Z przyjemnością informujemy, że Patronat Honorowy nad naszym programem objęli Pani Minister Edukacji Barbara Nowacka oraz Pan Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński i Pan Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Z dniem 29 maja możliwość rejestracji w programie dobiegła końca.

Cele programu

pobudzanie oraz rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i pasji, które koncentrują się wokół informatyki i nowoczesnych technologii

wykorzystanie kompetencji informatycznych służących tworzeniu interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych

rozwijanie u dzieci i młodzieży kluczowych kompetencji przyszłości: komunikacji, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia

wspieranie rozwoju uczniów, zachęcanie ich do podejmowania dalszego kształcenia oraz podejmowania w przyszłości pracy w szeroko pojętej branży teleinformatycznej

Adresaci programu

Uczniowie klas VI-VIII ze szkół podstawowych z województw lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego, którzy chcą rozwinąć i sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności w trzech obszarach tematycznych:

AI Cyberbezpieczeństwo Marketing cyfrowy

Nauczyciele informatyki w szkołach podstawowych, którym zależy na rozwoju potencjału swoich uczniów i są gotowi do bycia ich opiekunami podczas trwania programu. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do programu otrzymają uprawnienia rejestracji swoich uczniów w systemie informatycznym, umożliwiając im tym samym udział w programie.

Zgłoszenie udziału w programie

Zgłoszenia ucznia do udziału w programie dokonuje wyłącznie nauczyciel przez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W systemie informatycznym nauczyciel może zarejestrować grupę swoich uczniów i przydzielić im kody, które umożliwią uczniom zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i wykonanie testu sprawdzającego wiedzę z trzech obszarów: AI, cyberbezpieczeństwo i marketing cyfrowy.

Uśmiechający się chłopiec

Przebieg programu

Program Digital Wizards odbywa się w formule konkursu, który ma być ciekawym doświadczeniem edukacyjnym i jest podzielony na etapy:

Etap 1 | DigiLab

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do szerokiej grupy uczniów i odbywa się online. Uczestnik zapoznaje się z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi ze wszystkich trzech obszarów (AI, cyberbezpieczeństwo i marketing cyfrowy), zamieszczonymi w systemie informatycznym. Uczestnik ma czas na poszerzenie wiedzy, zanim przystąpi do testu. Test rozwiązuje się za jednym podejściem, w określonym czasie.

Etap 2 | DigiFest

Finał w Warszawie organizowany dla 30 najlepszych uczestników z pierwszego etapu, po 10 osób z każdego województwa, w podziale na 5 uczennic i 5 uczniów. Z uczestnikami na finał do Warszawy przyjeżdżają ich nauczyciele-opiekunowie. Fundacja KPMG pokrywa koszty dojazdu, ubezpieczenia, noclegu i wyżywienia uczestników finału.

Rozwiń aby dowiedzieć się więcej

Przebieg etapu DigiFest:


1. Test sprawdzający wiedzę z obszarów AI, cyberbezpieczeństwa i marketingu cyfrowego.


2. Prezentacje finalistek i finalistów – każdy zaprezentuje w ciągu 5 minut przed Komisją Ekspertów swój autorski projekt, opracowany samodzielnie w uzgodnieniu ze swoim nauczycielem-opiekunem. Projekt ma dotyczyć wybranego przez finalistę jednego z trzech obszarów programu, którymi są AI, cyberbezpieczeństwo, marketing cyfrowy. Projekt może być zaprezentowany m.in. w formie prezentacji wykonanej z pomocą dostępnego legalnego oprogramowania, własnoręcznie wykonanego filmu, plakatu, makiety, komiksu, pomysłu na grę planszową lub online. Na kilka dni przed finałem należy przesłać na platformę konspekt prezentacji, aby Komisja Ekspertów mogła się z nim zapoznać i przygotować się do ich oceny.


3. Warsztaty dla finalistów i dla nauczycieli.


4. Gala wręczenia nagród 10 laureatom.

Etap 3 | DigiCamp

Obóz naukowy, który jest główną nagrodą, odbędzie się nad Morzem Bałtyckim. Weźmie w nim udział 10 laureatów, którzy pod opieką wychowawców-nauczycieli informatyki skorzystają z warsztatów i zajęć informatycznych. Nasi Digital Wizards będą pracować metodą projektu oraz zwiedzać atrakcje Trójmiasta.

Nagrody

Tablet

dla 10 nauczycieli
(opiekunów laureatów)

tablety

Laptop oraz voucher

dla 10 laureatów

laptopy i vouchery na obóz naukowy DigiCamp

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

dla 3 najlepszych szkół

z których uczniowie uzyskali najwyższą średnią punktów w pierwszym etapie DigiLab: wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Każdy uczestnik finału otrzyma pamiątkową koszulkę i gadżety. Dodatkowo po finale zapewnione będą atrakcje dla finalistów - w kolejnym dniu odbędzie się wycieczka po Warszawie ze zwiedzaniem Centrum Nauki Kopernik.

„W Fundacji KPMG rozumiemy jak ważne obecnie dla młodych ludzi są kompetencje cyfrowe. Dla dzisiejszych uczniów szkół podstawowych świat cyfrowy jest czymś tak normalnym, jak oddychanie. Od najmłodszych lat życia otoczeni są przecież technologią. W świecie cyfrowym poruszają się z taką łatwością, jak żadne pokolenie wcześniej. Dlatego jestem niezwykle ciekawy jak poradzą sobie z naszym konkursem i przede wszystkim z jakimi pomysłami przyjadą na finał do Warszawy 14 czerwca! Mam nadzieję, że udział w programie Digital Wizards pomoże młodym uczestnikom w rozwoju przyszłej kariery, samorealizacji i budowaniu silnego poczucia własnej wartości. W końcu to oni będą w przyszłości kształtować nasz świat!”

mówi Andrzej Marczak, Prezes Zarządu Fundacji KPMG

Nasi eksperci

1. Identyfikacja trendów

Wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI, założycielka i przewodnicząca Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI, animatorka działań na rzecz edukacji informatycznej takich jak konkursy (m.in.. TIK?-TAK!, "Geniallne Miejsca", „GEEK”, "Zaprogramuj Smoka?", „Moja Szymborska”), Małopolski Dzień Uczenia się, “Małopolska koduje”. Współautorka gier na Dzień Bezpiecznego Internetu, CyberGuard z 2024 roku miała ponad 100 tysięcy graczy. Pasjonat e-learningu, autorka kursów e-learningowych dla dzieci i młodzieży, współtwórca zbioru zadań z informatyki exeBOOK. Współtwórca i współorganizator projektu „Klasa z ECDL”. Koordynator Merytoryczny w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego przy AGH. Wpisana na Honorową Listę 100. Członek honorowy PTI, członek grupy SuperBelfrzy RP.

1. Identyfikacja trendów

Na Liście Honorowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Nauczycielka informatyki, trenerka w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, blogerka, http://cyfrowitubylcy.blogspot.com/). Autorka programów szkoleniowych, scenariuszy, artykułów i materiałów dot. programowania, kształcenia kompetencji cyfrowych, nauki zdalnej. Od 2016r. zaangażowana w ogólnopolskie programy dotyczące cyberbezpieczeństwa: Cybernauci (program Fundacji Nowoczesna Polska), Asy Internetu (realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą i Google). Współpracowała z Fundacją GoCarrots – prowadziła cykl szkoleń z marketingu cyfrowego, biznesu w kanałach cyfrowych, cyberbezpieczeństwa. Dla Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi warsztaty łączące Design Thinking z informatyką. Członek grupy Superbelfrzy RP, Leading Teacher for Poland, Microsoft Innovation Educator Expert, Microsoft Innovative Educator Fellow.

1. Identyfikacja trendów

Twórca postaci/marki osobistej Pana Belfra – nauczyciela z Internetów. Laureat nagród: POP Science 2022, Twórca Roku 2021, Digital Shaper 2020, finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019 i honorowy członek LISTY100 – listy osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Twórca autorskich kursów i szkoleń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji i budowaniem marki osobistej.

1. Identyfikacja trendów

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI. Przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem i wytwarzaniem dedykowanych systemów internetowych. Właściciel produktu secretVote, systemu do głosowań zdalnych. Od lat zaangażowany w program certyfikacji ICDL (ECDL) oraz EUCIP, w zakresie: projektowania, tworzenia i obsługi systemów teleinformatycznych do obsługi procesów certyfikacyjnych. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych we wspomaganiu obsługi procesów biznesowych. Prelegent podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Członek komitetów organizacyjnych/programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zaangażowany w wiele konkursów i projektów edukacyjnych popularyzujących teleinformatykę wśród młodzieży. Autor systemu dla elektronicznego podręcznika exeBOOK. Entuzjasta wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu prywatnym i biznesie.

1. Identyfikacja trendów

Pasjonat nowoczesnych rozwiązań  w edukacji  i neurodydaktyki.  Autor poradnika „Sztuczna inteligencja w edukacji” i bloga edukacjajutra.com 

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!

Organizator

KPMG Fundacja

Partnerzy

Logo PTI
Logo Google
Logo SIS

Patronat honorowy

Ministerstwo Edukacji
Logo Minister Cyfryzacji
Marszałek Podkarpackiego

Zgłoś udział w programie

Zgłoszenia ucznia do udziału w programie dokonuje wyłącznie nauczyciel.