• 1000

W edukacji ważne są relacje, skupianie się na potencjale młodych ludzi, a nie na ich brakach. Fundacja KPMG chce mądrze towarzyszyć dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, wzbudzać w nich ciekawość świata oraz pomóc im odnaleźć się w pełnym wyzwań świecie. Od początku swojej działalności Fundacja ściśle współpracuje z ekspertami z zakresu edukacji realizując szereg programów wspierających lepszą jakość edukacji dzieci i młodzieży. 

Kierunek Pasja

Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy wykraczających poza podstawowy program nauczania  jest niezwykle istotne dla przyszłych osiągnięć i sukcesów życiowych młodych ludzi. Dlatego Fundacja KPMG w Polsce wspiera szkoły podstawowe w organizowaniu wycieczek edukacyjnych oraz ciekawych i nowatorskich zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.

W szkole podstawowej młode osoby kształtują swoje umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenia. Wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do różnorodnych form nauki i rozwoju, które pomogą im odnaleźć pasje oraz rozwijać talenty. Zajęcia organizowane dzięki wsparciu Fundacji KPMG pokazują, że nauka i zabawa mogą iść ze sobą w parze, a poznawanie świata jest inspirującą przygodą.

Kolejny nabór do programu KIERUNEK PASJA ruszy już wkrótce. Zgłoszenia szkół podstawowych do programu przyjmowane są poprzez formularz dostępny w aplikacji.

Wakacje inspiracje!

Półkolonie

Wakacje to czas, w którym uczniowie powinni mieć dostęp do różnorodnych zajęć i aktywności, które pomogą im rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Organizacja wakacyjnych zajęć w ramach półkolonii letnich umożliwia uczniom spędzenie czasu w ciekawy i angażujący sposób.

Fundacja KPMG oferuje grant na organizację półkolonii, dzięki któremu szkoły będą mogły zapewnić najbardziej potrzebującym uczniom atrakcyjny program zajęć. W pierwszej kolejności Fundacja finansuje zajęcia doskonalące znajomość języka angielskiego, wzmacniające zainteresowania kulturą, sztuką, naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz sportem.  

Kolejny nabór do programu WAKACJE INSPIRACJE! odbędzie się w 2024 roku. Zgłoszenia szkół do programu przyjmowane są przez formularz dostępny w aplikacji.

Eksperci dla edukacji

Fundacja KPMG w Polsce prowadzi regularne konsultacje z gronem pedagogicznym i przedstawicielami placówek oświatowych oraz poradni. Od 2021 roku Fundacja organizuje  cykliczne spotkania przedstawicieli szkół i poradni, z którymi współpracuje. Podczas spotkań uczestnicy wymieniają się doświadczeniem, mapują potrzeby oraz tworzą nowe inicjatywy. W październiku 2022 w spotkaniu, które odbyło się w biurze Fundacji wzięło udział 20 gości z różnych organizacji. Wstępem do spotkania było wystąpienie dr Konrada Ambroziaka pt. „Dlaczego my dorośli nie radzimy sobie ze smutkiem i lękiem dzieci i młodzieży? Terapia akceptacji i zaangażowania w odpowiedzi na współczesne kryzysy”. Zachęcamy do kontaktu z Fundacją, aby śledzić podobne wydarzenia.

IN KIND PROGRAM

W dzisiejszym świecie dostęp do komputera jest nieodłącznym elementem nauki i zdobywania nowych kompetencji. Każdy uczeń i uczennica powinni mieć dostęp do jak najlepszego sprzętu, który zapewni efektywną edukację. Dlatego Fundacja KPMG realizuje program polegający na przekazywaniu  szkołom podstawowym i ponadpodstawowym laptopów z dostępem do Internetu, w celu doposażenia pracowni komputerowych, bibliotek szkolnych i świetlic. Komputery przekazywane przez Fundację pochodzą z dystrybucji poleasingowej. Przekazany sprzęt może wzbogacić już istniejące sale przeznaczone do nauki lub pomóc w stworzeniu nowych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.

Wnioski o sprzęt elektroniczny można składać przez formularz dostępny w aplikacji.  

Dane kontaktowe

Fundacja KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
+48 22 528 11 00
fundacja@kpmg.pl