• 1000

5-7 czerwca 2023 r. | Sopot

Jak co roku eksperci KPMG wezmą udział w dyskusjach merytorycznych podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. W trakcie trzech dni debat zaplanowano liczne sesje tematyczne, dotyczące najważniejszych wyzwań stojących przed sektorem finansowym.

Panele dyskusyjne KPMG z udziałem ekspertów:

Skuteczna adopcja AI w sektorze finansowym. Jak etycznie wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i uniknąć ślepych zaułków?

Data: 6 czerwca 2023 r. | 10:30 – 11:30

Sala: Baltic Panorama

 • Wprowadzenie do AI w finansach
 • Trendy i rola AI w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Etyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji
 • Kluczowe wyzwania i ryzyka organizacyjne

Transformacja CX w bankowości korporacyjnej: jakie są strategie i innowacje dla wzrostu satysfakcji i lojalności klientów?

Data: 6 czerwca 2023 r. | 16:00 – 17:00

Sala: Columbus CD

Podczas panelu opublikowane zostaną wyniki najnowszego badania Customer Experience Excellence dla sektora finansowego w zakresie bankowości korporacyjne, które zostaną skomentowane ekspertów KPMG. Wskażą oni także kluczowe trendy, szanse i wyzwania sektora finansowego.

Eksperci KPMG poprowadzą także dyskusję, obejmującą tematy takie jak:

 • Jak zmieniające się oczekiwania klientów wpływają na transformację bankowości korporacyjnej i jakie są najważniejsze wyzwania?
 • Czy zmiany w bankowości korporacyjnej nadążają za bankowością detaliczną?
 • Jak transformacja CX i cyfrowa konkurują ze sobą w bankowości korporacyjnej?
 • W jakim stopniu oczekiwania klientów mają wpływ na zmiany modelu operacyjnego i organizacyjnego?
 • Czy banki są gotowe na oferowanie kompleksowych rozwiązań omnikanałowych?

Nowe wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jaki wpływ będzie mieć na polski sektor finansowy rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act)

Data: 6 czerwca 2023 r. | 17:30 – 18:30

Sala: Baltic Panorama

Na przełomie 2024 i 2025 wchodzi w życie rozporządzenie Unii Europejskiej DORA, wzmacniające odporność cyfrową sektora finansowego. Rozporządzenie definiuje szereg wymagań w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem IT (również w kontekście współpracy ze stronami trzecimi), zgłaszania incydentów, dzielenia się informacjami dotyczącymi cyberzagrożeń oraz testowania cyberodporności. Obejmie nie tylko podmioty z sektora finansowego, ale cały ekosystem dostawców. Podczas debaty z przedstawicielami instytucji finansowych, dostawców technologii oraz regulatora omówione zostaną omówione kluczowe wyzwania dla sektora finansowego i kierunki optymalnych działań dla zwiększenia jego cyberodporności.

Udział ekspertów KPMG w pozostałych panelach:

Rola odpowiedzialnego wykorzystania danych, jako narzędzia do budowy produktów i usług, które lepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów i firm

Data: 6 czerwca 2023 r. | 12:00 – 13:00

Sala: Baltic Panorama

Gospodarz: Visa

Kluczowe zagadnienia debaty:

 • Jak zarządzać danymi w sposób odpowiedzialny i etyczny?
 • Jak w przetwarzaniu danych uwzględniać różnorodne interesy i budować sojuszy konsumentów, firm, instytucji finansowych i administracji publicznej?
 • Jakie narzędzia muszą być rozwijane, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i zaufanie konsumentów, szczególnie w systemie finansowym?
 • Jak zapewnić swobodny przepływ danych, przy zachowaniu ich ochrony?
 • Jak sektor finansowy może wspierać procesy otwierania i wykorzystywania danych?
 • Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu danych w Polsce?

Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CRO

Data: 7 czerwca 2023 r. | 10:30 – 11:30

Sala: Marco Polo E

Opieka Merytoryczna: mBank

Celem debaty jest omówienie kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań. 

Debata obejmie kluczowe zagrożenia dla systemu bankowego w Polsce:

 • Ryzyko geopolityczne a jakość portfela kredytowego,
 • Ryzyko stóp procentowych, wpływ na zdolność kredytową klientów,
 • Sytuacja kapitałowa sektora, perspektywy i zagrożenia.

Eksperci wskażą także pożądane kierunki działań, aby sektor bankowy utrzymał stabilność oraz zdolność wspierania gospodarki.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest płatny. Rejestrację prowadzi organizator – Centrum Myśli Strategicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia.

informative image