• 1000

Europejski Kongres Gospodarczy 2023

KPMG w Polsce po raz kolejny jest partnerem merytorycznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbedzie się w dniach 24-26 kwietnia w MCK w Katowicach. Podczas wydarzenia eksperci omówią kluczowe tematy, trendy i tendencje zmieniające gospodarkę, kształtujące jej perspektywy w zmiennym, trudnym dla biznesu otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym. 

Zapraszamy do śledzenia dyskusji z udziałem przedatwicieli KPMG stacjonarnie w Katowicach oraz online na stronie EEC 2023.

Wśród panelistów Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą przedstawiciele KPMG w Polsce. Sesje z udziałem ekspertów KPMG:

Regiony i inwestycje

25 kwietnia 2023 r. | 9:30-11:00

Zakres tematyczny:
 • Fundusze unijne ważnym źródłem finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Ostatnie tak duże środki do wykorzystania?
 • Programy, plany i instrumenty; alokacje i napięte harmonogramy w nowej perspektywie finansowej do 2027 roku.
 • Spójność i transformacja – europejskie priorytety a plany polskich województw. W co chcą inwestować regiony?
 • Nowe inwestycje prorozwojowe szansą na wpisanie się w globalne trendy: zielona i efektywna energetyka i transport, nowoczesna infrastruktura, klimat i środowisko, cyfryzacja.
 • Otoczenie makroekonomiczne i stan finansów samorządowych a ich zdolność do zapewnienia wkładu własnego w projekty.
 • Regionalna współpraca obszarów przygranicznych w kontekście inwestycji infrastrukturalnych i dzielenia się dobrymi praktykami.

Polski miks energetyczny

25 kwietnia 2023 r. | 11:30-13:00

Zakres tematyczny:
 • Struktura polskiej energetyki wytwórczej a bezpieczeństwo energetyczne. Polityka energetyczna państwa – dokument w permanentnej aktualizacji?
 • Rosnące uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych – czy i jak można tę tendencję odwrócić?
 • Potencjał energetyki odnawialnej oraz niskoemisyjnej a planowane i realizowane inwestycje
 • Sterowalne źródła odnawialne – elektrownie szczytowo-pompowe i biogazownie
 • Narzędzia i modele stabilizowania systemu: potencjalna rola energetyki atomowej, rynku, technologii

SMR czyli atom na miarę

25 kwietnia 2023 r. | 13:30-14:30

Zakres tematyczny:
 • Energetyka atomowa – mniejsze projekty, nowe technologie
 • SMR jako alternatywa dla wielkoskalowej energetyki jądrowej. Inwestorzy, projekty, lokalizacje, szanse realizacji, przewidywany wpływ na rynek energii
 • Dostępność technologii
 • Docelowa rola w systemie i na rynku energii
 • Firmy przemysłowe jako inwestorzy w SMR – ich motywacje, plany, nakłady, terminy

Dobrowolny offset emisji

25 kwietnia 2023 r. | 15:00-16:00

Zakres tematyczny:
 • Kompensowanie emisji gazów cieplarnianych za pomocą działań redukcyjnych realizowanych przez podmioty trzecie – droga do ograniczenia śladu węglowego firmy
 • Dobrowolne systemy offsetowe – ich rozwój, wiarygodność, rola standardów i certyfikacji
 • Popyt na tego typu usługi. Koszty zakupu i korzyści biznesowo-wizerunkowe

Rejestracja

Organizatorem EEC 2023 jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestrację prowadzi Organizator – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Informacje o zasadach rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.

informative image