Zapraszamy na webcast "Grupy VAT w praktyce”. Spotkanie poprowadzą eksperci KPMG, którzy podzielą się nie tylko wiedzą dotyczącą aktualnych wymogów prawnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT, ale również przedstawią praktyczne aspekty ich stosowania.  

Wydarzenie odbędzie się 9 listopada 2022 roku w godzinach 10:00 - 11:00.

Podczas wydarzenia omówione zostaną między innymi tematy takie jak:

 1. Regulacje w zakresie Grupy VAT
  - warunki formalne utworzenia grupy VAT
  - powiązania między podmiotami
  - zasady opodatkowania i dokumentowania transakcji
 2. Wątpliwości, których nie rozwiały objaśnienia Ministerstwa Finansów
 3. Utworzenie Grupy VAT w sektorze usług zwolnionych z VAT (finansowe, medyczne) a wpływ na odliczenie VAT
  - zakres prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego
  - współczynnik w grupie VAT 
 4. Korzyści z Grupy VAT dla podmiotów działających w grupach kapitałowych
  - uproszczenie raportowania
  - wpływ na płynność finansową
 5. Grupa VAT a KSEF
 6. Jak przygotować się do wewnętrznej analizy w zakresie wdrożenia Grupy VAT?
  - analiza potencjalnych korzyści
  - identyfikacja koniecznych zmian systemowych i procesowych
  - wnioski o interpretacje indywidualne; zakres i moc ochronna 

Rejestracja

Zgłoszenia w formie on-line przyjmowane są do 9 listopada 2022 r. do momentu rozpoczęcia wydarzenia. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image