• Ewa Kasperkiewicz, autor |

W kwietniu 2021 r. Polska przystąpiła do programu OECD analizy ryzyka w zakresie cen transferowych. ICAP to nowy program oparty na zasadzie dobrowolności. Obecnie w programie uczestniczą już 22 administracje z całego świata. Jednocześnie oczekujemy na bardziej szczegółowe informacje w zakresie programu ICAP ze strony Ministerstwa Finansów.

Co to jest ICAP

International Compliance Assurance Programme (w skrócie: ICAP) to program analizy ryzyka w zakresie cen transferowych. Program powstał z inicjatywy organizacji OECD i jest dobrowolny dla przedsiębiorstw wielonarodowych (ang. MNE - multinational enterprises), które zgłoszą chęć swojego uczestnictwa w programie.

W założeniu program będzie pozwalał na zidentyfikowanie w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wielonarodowym a administracją podatkową transakcji o niskim ryzyku co ma przełożyć się na zwiększoną pewność podatkową dla uczestnika programu ICAP.

W jakich krajach obowiązuje ICAP

Obecnie ICAP został wprowadzony w 22 administracjach podatkowych m.in. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Pełna lista krajów, które przystąpiły do programu ICAP znajduje się na stronie internetowej OECD poświęconej ICAP.

Zgodnie z publikacją OECD w zakresie ICAP tj. „International Compliance Assurance Programme. Handbook for tax administrations and MNE groups” przedmiotowa procedura składa się z następujących etapów:

  • Etap I: Selekcja (ang. Selection);
  • Etap II Ocena ryzyka (ang. Risk assessment and issue resolution);
  • Etap III: Wyniki (ang. Outcomes). 

Zgodnie z założeniami OECD Etap I ma trwać od 4 do 8 tygodni. Natomiast czas trwania Etapu II powinien nie przekroczyć 20-36 tygodni. Dodatkowo Etap III powinien zamknąć się w ciągu 4-8 tygodni.

Należy zwrócić szczególną uwagę również na dokumenty wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu procedury tj. m.in. raport Country-by-Country, zaudytowane sprawozdania finansowe, lokalną dokumentację cen transferowych. Szczegółowa lista dokumentów została przedstawiona w rozdziale 6 publikacji OECD (j.w.)

Program ICAP w Polsce

Możliwość przystąpienia do programu ICAP została uruchomiona w Polsce w kwietniu 2021 r.

Za koordynację programu ICAP w Polsce odpowiada, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Departament Kluczowych Podmiotów. Została również uruchomiona lokalna strona internetowa poświęcona ICAP.  

Terminy

Pierwszy dostępny termin na złożenie wniosku o uruchomienie programu ICAP upływa 30 września 2021 r. Kolejne terminy przypadają odpowiednio na 31 marca oraz 30 września 2022 r.