• Elżbieta Pawlak, autor |

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r., poz. 1080 („Ustawa”) po raz kolejny odroczyła termin wejścia w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zastąpić przewidziany w prawie restrukturyzacyjnym, jednak nigdy nie wprowadzony Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych rejestr miał zacząć funkcjonować od 1 grudnia 2020 roku, o czym informowaliśmy Państwa w naszym poprzednim artykule Krajowy Rejestr Zadłużonych już 1 grudnia 2020 roku".

Jednakże, odroczono wejście w życie przepisów dotyczących uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych do 1 lipca 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747), o czym również Państwa informowaliśmy w naszym artykule Krajowy Rejestr Zadłużonych jednak od 1 lipca 2021 roku”.

W maju 2021 roku po raz kolejny zmieniono termin uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z przepisami art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3 Ustawy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, termin wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych został przesunięty na dzień 1 grudnia 2021 r.