• Agnieszka Laskowska, autor |

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży posiłków i dań. Jeżeli klient nie korzystał z zasobów udostępnionych mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją nabytej żywności, to z punktu widzenia tego konsumenta, transakcja nie stanowiła żadnej usługi. Zatem sprzedaż taką należało uznać za dostawę towarów, podlegającą 5% VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał, przełomowy dla branży gastronomicznej, wyrok dotyczący kwestii czy sprzedaż na różne sposoby dań i posiłków gotowych do spożycia, należało zaklasyfikować dla celów VAT jako świadczenie usług restauracyjnych (co do zasady podlegających 8% VAT), czy też jako dostawę towarów - gotowych posiłków i dań (podlegających 5% VAT). Wyrok może zakończyć trwający wiele lat spór podmiotów z branży gastronomicznej z organami podatkowymi.

TSUE potwierdza, całkiem słusznie, że dla rozróżnienia pomiędzy świadczeniem usług, a dostawą towarów, decydujące znaczenie powinno mieć określenie przeważającego elementu transakcji z punktu widzenia konsumenta.

Działalność restauracyjna, w ocenie Trybunału, charakteryzowana jest przez szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych. Dla uznania bowiem sprzedaży żywności za usługę restauracyjną, znaczenie powinny mieć przy tym takie kryteria jak obecność kelnerów, istnienie obsługi polegającej na przekazywaniu zamówień do kuchni, układaniu dań na talerzach i inne.

Kryteria powyższe, mimo iż konieczne, nie są jednak wystarczające dla uznania, iż dla celów VAT mamy do czynienia z usługą. Kluczowa jest bowiem w tym przypadku podjęta przez konsumenta decyzja o skorzystaniu z usług wspomagających dostawę żywności lub napojów.

Jeżeli więc klient miał do dyspozycji określone zasoby udostępniane mu przez sprzedawcę w związku z konsumpcją nabytej żywności, ale z nich nie skorzystał, to należało uznać, że zasoby te nie miały dla niego kluczowego znaczenia. Elementem dominującym pozostała sprzedaż towarów (posiłków i dań). W konsekwencji, właściwą dla tego typu sprzedaży, była stawka 5% VAT.

Jest to bardzo istotny wyrok, powinien bowiem rozstrzygnąć trwające od wielu lat spory podatników z organami podatkowymi. Warto podkreślić, iż organy pierwotnie wydawały interpretacje potwierdzające, że mamy do czynienia z dostawą towarów, jednak w pewnym momencie takie podejście zaczęły kwestionować, nakazując zapłatę zaległego (w ich ocenie) VAT wraz z odsetkami.

Wyrok otwiera drogę nie tylko do zakończenia tychże sporów, ale również do odzyskania nadpłaconego podatku. 

Kluczowe fakty

  • KPMG posiada szerokie doświadczenie w doradztwie klientom z branży gastronomicznej, także w omawianym temacie. Specjaliści z departamentu podatkowego KPMG pomagali klientom we wprowadzaniu właściwej stawki VAT uzyskując dla nich stosowne interpretacje i klasyfikacje, reprezentowali w sporach z organami podatkowymi czy sądami. Pomagają także w odzyskaniu nadpłaconego podatku.