Każdy właściciel planujący sprzedaż swojego biznesu powinien rozważyć wiele kwestii, które wpłyną na efekt rozmów z inwestorami. Podstawowym elementem, który może zdefiniować ramy transakcyjne już na początkowym stadium komunikacji z inwestorami jest memorandum informacyjne. Odpowiednie przedstawienie biznesu w memorandum informacyjnym jest pomocne w osiągnięciu satysfakcjonującej ceny sprzedaży.

Podsumowanie, czyli biznes w pigułce

Memorandum informacyjne musi bazować na faktach i rzeczywistych danych. Jednak memorandum pozwala także promować biznes poprzez uwypuklenie najbardziej atrakcyjnych i wyróżniających charakterystyk, co najczęściej znajduje się w podsumowaniu tego dokumentu. W interesie potencjalnych kupujących, prawdziwie zainteresowanych transakcją, będzie potwierdzenie przedstawionych danych o celu przejęcia i zgromadzenie informacji, które pozwolą im uzasadnić decyzję o akwizycji.

Pierwszy rozdział memorandum informacyjnego, czyli podsumowanie, zawiera najważniejsze informacje o spółce. Powinien on zawierać zarys kluczowych przesłanek transakcyjnych, które w przypadku każdej spółki i transakcji będą inne. Jednak jako powtarzalne elementy można wskazać m.in. opis działalności, podstawowe dane finansowe, informacje o właścicielach i zarządzie.

Często tylko na podstawie informacji zawartych w podsumowaniu memorandum informacyjnego inwestorzy podejmują decyzje o udziale lub rezygnacji z rozmów o transakcji. Dlatego jest to niezwykle ważna część memorandum. Spójne i przekonujące podsumowanie zainteresuje inwestorów i przekona ich do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o spółce. Podsumowanie powinno być atrakcyjne i przyciągać uwagę potencjalnych kupujących.  

Inne podstawowe elementy do uwzględnienia w memorandum

Niektóre informacje stanowią absolutne minimum do przedstawienia w memorandum informacyjnym. Należy do nich opis działalności spółki, jej historia, rynki, na których funkcjonuje oraz oferta produktowa. Inne zagadnienia do zaprezentowania to opis łańcucha dostaw, kanałów dystrybucji i pozycji konkurencyjnej.
Z pewnością nie należy pomijać takich elementów jak informacje o zarządzie, wyniki finansowe czy strategia rozwoju, ponieważ wielu inwestorów rozpocznie lekturę memorandum właśnie od tych rozdziałów.
Przygotowując memorandum informacyjne należy pamiętać, iż im bardziej jest dopracowane i profesjonalne, tym lepszy odbiór spółki przez inwestorów. Prostym sposobem na poprawę jakości memorandum jest zaangażowanie i współpraca z doświadczonym doradcą transakcyjnym, który będzie doskonale wiedział jakie informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie, a które są zbędne, oraz w jaki sposób najlepiej przedstawić spółkę w kontekście potencjalnej transakcji.
Memorandum to często pierwsze źródło informacji o spółce dla inwestora. Należy o tym pamiętać, ponieważ mamy tylko jedną szansę, aby zrobić pierwsze wrażenie.