Mimo podwyższonej niepewności z powodu pandemii COVID-19, inwestorzy zainteresowani rozwojem przez transakcje fuzji i przejęć są nadal aktywni, chociaż zwracają uwagę na dodatkowe ryzyka. Te nowe obszary, podlegające szczegółowej analizie przez inwestorów, można zaklasyfikować do trzech grup: (i) technologia, (ii) pracownicy, (iii) umowy.

W obszarze technologii pytania, które mogą pojawić się ze strony inwestorów, to m.in.:

 1. Czy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej bez wpływu na biznes?
 2. Czy system informatyczny ma wystarczające parametry do obsługi pracy zdalnej?
 3. Czy wymagane jest wprowadzenie usprawnień, które pozwolą utrzymać pracę zdalną w długim terminie?
 4. Czy wdrożone są odpowiednie rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa? 

Pytania kupujących dotyczące pracowników mogą obejmować kwestie takie jak:

 1. Czy zwolnienia lub inne działania wpłynęły na utrzymanie kluczowych pracowników w biznesie?
 2. Czy firma przestrzega przepisów dotyczących zwolnień lub urlopów? 
 3. W jaki sposób firma dba o bezpieczeństwo pracowników?
 4. Czy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej?
 5. W jaki sposób organizacja wspiera zaangażowanie i jakość pracy pracowników w ramach pracy zdalnej?

Inwestorzy mogą być zainteresowani zbadaniem następujących tematów związanych z umowami:

 1. Czy firma nie wywiązała się z jakichkolwiek umów?
 2. Jakie są warunki wypowiedzenia kluczowych umów?
 3. Czy kontrahenci przestrzegają swoich zobowiązań umownych?
 4. Czy warunki umów zostały zmienione lub uchylone w sposób który może wpłynąć na przyszłe wypowiedzenie lub zawieszenie umowy (np. klauzule siły wyższej)?

Właściciele rozważający sprzedaż biznesu, powinni zweryfikować obecny stan rzeczy, aby być przygotowanym na pytania inwestorów.