Wydatki z tytułu nabycia odpowiednich urządzeń elektronicznych (np. kart graficznych GPU lub układów ASIC) pozwalających na „kopanie” kryptowalut, jak również opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z „wydobywaniem” kryptowalut nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca br. o sygn. 0113-KDIPT3.4011.599.2018.1.SK.

W komentowanej interpretacji indywidualnej, wnioskodawca rozważał rozpoczęcie działalności w zakresie „wykopywania” kryptowalut metodą „Proof of Work”. W tym celu wnioskodawca zamierzał nabyć odpowiednie urządzenia elektroniczne umożliwiające ww. działalność. Co istotne rozważana przez wnioskodawcę metoda pierwotnego pozyskiwania walut wirtualnych wiąże się z wysokim zużyciem energii elektrycznej.

W świetle przed przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego podatnika rozważał czy wydatki na nabycie odpowiedniego sprzętu elektronicznego jak również opłaty za zużycie energii elektrycznej mogą, w świetle nowych regulacji dot. opodatkowania kryptowalut, stanowić koszty uzyskania przychodów.

Istota interpretacji sprowadza się do prawidłowej wykładni art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, który stanowi element kompleksowej regulacji opodatkowania transakcji obrotu kryptowalutami, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r., zarówno na gruncie ustawy o PIT jak i ustawy o CIT. Zgodnie z ww. artykułem, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Analizując przywołany przepis, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki związane z „kopaniem” kryptowalut tj. nabycie odpowiedniego sprzętu elektronicznego, jak również opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej związanej z obsługą ww. sprzętu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, bowiem ww. wydatki mają charakter pośredni.

Pełna treść analizowanej interpretacji jest dostępna w bazie interpretacji indywidualnych https://sip.mf.gov.pl/.

Powiązane

Dowiedz się więcej