• Patryk Bernardelli, autor |

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej

Mianowicie:

  • Dyrektywę ustanawiającą przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;
  • Dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych stanowiącą tzw. rozwiązanie tymczasowe.

Niemniej, do tej pory Państwa Członkowskie nie wypracowały w tym zakresie konsensusu i nic nie wskazuje, aby został on wypracowany w najbliższym czasie.

W konsekwencji kraje takie jak Włochy, Hiszpania, Austria i Wielka Brytania zaproponowały już własne rozwiązanie. Przykładowo we Włoszech wprowadzono podatek od usług cyfrowych w wysokości 3% przychodu, a w Wielkiej Brytanii 2% przychodów uzyskiwanych online przez firmy zarabiające globalnie 500 mln funtów rocznie i 25 mln funtów w tym kraju.

W konsekwencji nie powinno dziwić, że również polski rząd rozpoczął prace nad wprowadzeniem własnego rozwiązania tymczasowego w prawie krajowym, co potwierdził Wiceminister Finansów Filip Świtała w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Mirosławy Nykiel w sprawie wprowadzenia tzw. podatku cyfrowego (nr 30491).

Na razie brak jest jakichkolwiek szczegółów w tym zakresie. Niemniej jak szacuje resort finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) będącej częścią opublikowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 - 2022 dochody z podatku od przedsiębiorstw cyfrowych mogą wynieść w 2020 r. ok. 217,5 mln zł.

Powiązane

Dowiedz się więcej