• Magdalena Wikarjak-Górzna, autor |

6 listopada 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Projekt przewiduje zmianę 168 ustaw w związku z wejściem w życie RODO.

Cały proces legislacyjny trwał od 14 września 2017 r. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, Polska jest w czołówce krajów w pełni wdrażających postanowienia RODO. Projekt zawiera regulacje w zakresie sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia (w tym dostępu do dokumentacji medycznej), rodziny, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, ochrony środowiska, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju, nauki i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii.

Ponadto, projekt zawiera w szczególności propozycję zmiany Kodeksu Karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych, zmiany dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego dotyczące profilowania, w tym określenie katalogu danych, na podstawie których takie profilowanie może się odbywać oraz ustanawia funkcję zastępcy inspektora ochrony danych, który również podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W projekcie można znaleźć zmiany odnoszące się do kodeksu pracy m. in. dozwolonego zakresu zbieranych danych od kandydatów do pracy i pracowników oraz regulacji monitoringu. Więcej na temat zmian, jakie projekt wprowadza do kodeksu pracy, znajdą Państwo pod linkiem:

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2018/10/rodonews-ustawa-wdrazajaca-rodo-coraz-blizej.html

Projekt ustawy oczekuje na skierowanie do Sejmu.