• Magdalena Wikarjak-Górzna, autor |

Nowelizacja przewiduje obowiązek przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej unijnych progów wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 18 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje obowiązek przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej unijnych progów wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że zamówienia, których wartość opiewa na kwotę przekraczającą 30.000,00 euro, jeżeli nie zachodzą specjalne okoliczności wskazane w ustawie, powinny być przeprowadzane wyłącznie elektronicznie.

Choć docelowy system (e-Zamówienia) jest nadal w trakcie opracowywania, Urząd Zamówień Publicznych stworzył specjalną nakładkę na istniejący już Biuletyn Zamówień Publicznych oraz ePUAP o nazwie „MiniPortal”. Korzystanie z MiniPortalu jest bezpłatne, ale fakultatywne. Każdy zamawiający może bowiem korzystać z własnych portali, platform, czy innych elektronicznych sposobów (np. komercyjnych). Jest to utrudnienie dla wykonawców, którzy ubiegając się o udzielenie zamówienia przez różne podmioty będą musieli korzystać z różnych systemów. Korzyścią dla nich jest jednak znaczący spadek cen korzystania z rozwiązań technologicznych, który zaobserwowany został m.in. po wprowadzeniu bezpłatnego portalu przez Urząd Zamówień Publicznych. Ogólną korzyścią wprowadzenia elektronicznego przeprowadzania zamówień publicznych będzie spadek kosztów obsługi przetargów, których beneficjentami są podmioty publiczne, finansowane lub współfinansowane ze środków Skarbu Państwa, na dalszym etapie także usprawnienie rozliczeń oraz zwiększenie transparentności oraz konkurencyjności ofert.

Zamówienia publiczne opiewające na kwotę poniżej unijnego progu 30.000,00 euro mogą być nadal przeprowadzane w formie papierowej, ale tylko do 1 stycznia 2020 r. i tylko jeżeli zamawiającym nie jest zamawiający centralny (organ administracji rządowej, jednostka mu podległa lub przez niego nadzorowana).