• Iwona Krzemińska, autor |

23 października 2018 r. hiszpański rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek pośredni tj. podatek od usług cyfrowych. Jeżeli uda się zakończyć proces legislacyjny w tym roku, to podatek ten będzie obowiązywał od 2019 r.

Stawka podatku od usług cyfrowych wyniesie 3% a podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód osiągnięty z tytułu świadczenia określonych usług cyfrowych, dla których kluczowy jest udział użytkownika w tworzeniu wartości. Zatem, podatek od usług cyfrowych będzie miał zastosowanie tylko do tych usług, które nie byłyby świadczone, gdyby użytkownik nie był w nie zaangażowany.

Główne założenia podatku są zbieżne z projektem Dyrektywy z 21 marca 2018 r. Niemniej, w ocenie rządu hiszpańskiego implementacja instrumentów na forum lokalnym czy regionalnym nie nastąpi w najbliższym czasie, w związku z czym podjęto własną inicjatywę w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej.

W przypadku przyjęcia Dyrektywy na szczeblu Unii lub innego rozwiązania na szczeblu OECD (które pozwoli na alokację dochodów tam, gdzie kreowana jest wartość przez użytkownika oraz są wytwarzane dane), Hiszpania deklaruje gotowość do dostosowania swojego ustawodawstwa w tym zakresie.

W związku z tym, że podatek od usług cyfrowych ma charakter obrotowy, powinien pozostać poza zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ocenie Hiszpanii, nowy podatek jest również zgodny ze zharmonizowanym systemem VAT.

Powiązane

Dowiedz się więcej