Podczas posiedzenia Rady ECOFIN, które miało miejsce 2 października 2018 r., przyjęto tekst Dyrektywy zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek VAT stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyrektywa przewiduje możliwość zrównania publikacji wydawanych papierowo i elektronicznie w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT.

Obecnie na mocy Dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej do publikacji w formie elektronicznej, jako do usług świadczonych elektronicznie, obowiązane są stosować podstawową stawkę VAT (podstawowa stawka VAT na terenie UE co do zasady nie może wynosić mniej niż 15% a w Polsce wynosi 23%). Z kolei, stawka obniżona może być stosowana jedynie do publikacji wydawanych w tradycyjnej, fizycznej formie (obniżona stawka VAT na terenie UE co do zasady nie może wynosić mniej niż 5% - w Polsce obniżona stawka VAT na publikacje w formie fizycznej w zależności od rodzaju publikacji wynosi 5% lub 8%).

W przyjętej Dyrektywie dla zainteresowanych państw członkowskich przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek VAT także do książek, gazet i czasopism wydawanych w formie elektronicznej, tak jak ma to miejsce w przypadku ww. rodzajów publikacji wydawanych w formie papierowej. Co ciekawe, w celu zapobiegania nadużyciom w przypadku publikacji elektronicznych zawierających treści audiowizualne, w Dyrektywie zastrzeżono, że obniżone stawki VAT nie będę mogły być stosowane, jeżeli ich treść całkowicie lub w przeważającej części będzie składała się z muzyki lub video.

Polski Minister Finansów w oficjalnym komunikacie wyraził poparcie dla ujednolicenia stawek VAT dla publikacji wydawanych elektronicznie i papierowo. Zatem, należy się spodziewać, że do polskiego systemu VAT zostanie implementowana obniżona stawka dla publikacji elektronicznych. Według Ministerstwa Finansów obniżenie stawki VAT dla publikacji elektronicznych może być możliwe już w 2019 r.

Powiązane

Dowiedz się więcej