• Iwona Krzemińska, autor |

Niezależnie od faktu, że na szczeblu Unii Europejskiej trwają już prace nad wprowadzeniem podatku od usług cyfrowych, państwa członkowskie nie zaniechały prac nad krajowymi środkami w analogicznym zakresie.

Włochy od 2019 r. wprowadzają nowy podatek obrotowy. Podatkowi od usług cyfrowych (tzw. web tax) będą podlegali włoscy rezydenci podatkowi oraz zakłady na terenie Włoch wg stawki 3%, jeśli w ciągu roku kalendarzowego przekroczą próg min. 3000 transakcji cyfrowych. W ustawie budżetowej wprowadzającej nowy podatek usługi elektroniczne zostały zdefiniowane jako dostarczane za pomocą Internetu, mające charakter zautomatyzowany, nie wymagające interwencji ludzkiej oraz niemożliwe do wykonania bez użycia technologii. Definicja usług cyfrowych ma zostać doprecyzowana w rozporządzeniu. Należy zaznaczyć, że podatkiem zostaną objęte tylko transakcje B2B.

Tabela: Instrumenty opodatkowania gospodarki cyfrowej
Warianty zakładu zagranicznego Podatek u źródła Podatki obrotowe Specjalny reżim podatkowy dla MNE (korporacji międzynarodowych)
  • próg znaczącej obecności cyfrowej
  • cyfrowy zakład zagraniczny
  • rozszerzona definicja należności licencyjnych
  • opłaty od usług technicznych
  • reklamy on-line
  • nakierowane na sektor e-reklam (np. Węgry)
  • podatek od usług cyfrowych (np. Włochy)
  • podatek "wyrównawczy" (np. Indie)
  • podatek od przychodów przekazanych za granicę (np. Wielka Brytania, Australia)
  • podatek antybuzywny, tzw. BEAT (Stany Zjednoczone)

Powiązane

Dowiedz się więcej