Od końca 2016 r. trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele („Projekt”).

O projektowanej regulacji pisaliśmy już wcześniej, wskazując na główne założenia Projektu w jego pierwotnym brzmieniu.

Odkąd we wrześniu br. Sejm wznowi Prace nad Projektem, był on przedmiotem licznych dyskusji, a także zgłaszane były liczne postulaty mające modyfikować jego treść.

Pierwotnie Projekt zakładał zakaz handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę, a także zakaz wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami, przewidując jednocześnie szereg odstępstw od wyżej wymienionych zakazów (odstępstwa natury czasowej, czy o charakterze podmiotowym).

W między czasie odrzucenia Projektu domagało się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, podkreślając zróżnicowanie proponowanych regulacji w stosunku do różnych placówek handlowych i proponując jednocześnie wprowadzenie wyższych (dwu i pół krotnie) stawek za pracę w niedziele. Zgłaszane
były także postulaty ograniczenia zakazu handlu w niedzielę w stosunku do pierwotnych założeń, a tym samym zwiększenie liczby odstępstw od proponowanych
zakazów.

W ostatnich tygodniach koncepcja zakazu handlu w niedzielę ulegała zmianom, zaś 24 listopada br. Projekt został przyjęty przez Sejm w kształcie, który zakłada stopniowe wygaszanie handlu w niedziele, na nw. zasadach:

  • Od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. handel będzie dopuszczalny w dwie (pierwszą oraz ostatnią) niedziele miesiąca
  •  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel będzie dopuszczalny wyłącznie w ostatnią niedzielę miesiąca
  • Począwszy od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie generalny zakaz handlu w niedziele, za wyjątkiem siedmiu niedziel w roku, wymienionych w Projekcie
  • W efekcie zaproponowanych poprawek z Projektu usunięto zapisy zakazujące handlu w niedzielę za pośrednictwem Internetu
  • Dla zakazu przewidziany jest szereg wyłączeń, m.in. dla stacji paliw płynnych, piekarni, lodziarni i cukierni, dworców kolejowych, portów lotniczych, etc.

Projekt trafił do Senatu, zaś zgodnie z jego obecnym brzmieniem nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od marca 2018 r.

Będziemy informować Państwa o losie Projektu iostatecznych regulacjach w tym obszarze.