Natalia Piotrowicz-Wietz

Natalia Piotrowicz-Wietz: autor, Assistant Manager, Deal Advisory, Zespół Forensic

Natalia posiada wykształcenie w dziedzinie prawa i stosunków międzynarodowych. Dołączyła do zespołu Forensic w 2013 roku i od tego momentu specjalizuje się w przeglądach śledczych, udzielała wsparcia zespołom audytu wewnętrznego, realizowała zespołowe projekty z zakresu przeciwdziałania łapownictwu i korupcji, jak również przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.