Sebastian Sterbicki

Sebastian Sterbicki: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

Absolwent studiów II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Sebastian od 2016 roku doradza Klientom w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo wspiera Klientów polskich oraz zagranicznych opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych.