Maciej Sawczuk

Maciej Sawczuk: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Maciej dołączył do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Finansów, realizując projekty głównie z zakresu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym głównie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.