Anna Szymczuk-Cytryńska

Anna Szymczuk-Cytryńska: autor, Konsultant, Consulting, ESG Reporting

Anna dołączyła do KPMG w 2022 r. Jest konsultantką specjalizującą się w przeprowadzaniu procesu dialogu z interesariuszami oraz przygotowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju zgodnych z międzynarodowymi standardami.