Adam Szmyt

Adam Szmyt: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Financial Services Tax

Adam dołączył do KPMG w 2019 r. Doradza polskim i zagranicznym podmiotom z branży finansowej, usługowej i energetycznej, głównie w zakresie podatków bezpośrednich. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.