Mateusz Rychlik

Mateusz Rychlik: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Mateusz dołączył do KPMG w 2014 r. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych dla klientów z różnych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza podatków oraz rachunkowości. Brał udział w licznych przeglądach w zakresie CIT i projektach due diligence zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej. Uczestniczył także w wielu projektach optymalizacyjnych, w szczególności analizach konsekwencji podatkowych wynikających ze zmian i reorganizacji w modelu biznesowym. Ponadto, prowadził liczne projekty związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych.