Wojtek Piotrowski | Zdjęcie do strony kontaktowej

Wojtek Piotrowski: autor, Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków i finansów. Doświadczanie zdobywał pracując w jednej z największych firm prawniczych w województwie dolnośląskim, a przez ostatnie 11 lat jako członek Global Mobility Services w KPMG w Polsce. Jest ekspertem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, specjalizuje się w opodatkowaniu Polaków pracujących za granicą i cudzoziemców w Polsce, a także w opodatkowaniu indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek osobowych. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.