Łukasz Porada

Łukasz Porada: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Łukasz jest aplikantem adwokackim oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest związany z biurem KPMG w Warszawie od 2021 roku. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Łukasz zajmuje się w głównej mierze doradztwem z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz procedur podatkowych, a także prawem handlowym.