Paweł Miklaszewski

Paweł Miklaszewski: autor, Starszy menedżer, Consulting, Governance Risk and Compliance Services

Paweł dołączył do KPMG w 2020 r. Realizuje projekty z zakresu analizy procesów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz kształtowania ładu korporacyjnego oraz doradztwa rachunkowego. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, opracowywaniu regulacji wewnętrznych, a także identyfikacji i testowaniu kontroli oraz zarządzaniu finansami i sprawozdawczości.