Karol Mąka

Karol Mąka: autor, Menedżer, Doradca podatkowy, Dział Doradztwa Podatkowego

Dołączył do KPMG w roku 2015. Absolwent kierunków na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie cen transferowych oraz rozliczaniu ulg podatkowych na działalność innowacyjną.