Rafał Klich

Rafał Klich: autor, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

Rafał pracuje w KPMG od 2017 roku. Ma szerokie doświadczenie w koordynacji projektów, które obejmowały implementację oprogramowania podatkowego oraz doradztwa z zakresu międzynarodowych aspektów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.