Bartosz Kozioł

Bartosz Kozioł: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

Bartosz dołączył do Zespołu ds. Podatków Międzynarodowych KPMG w 2021 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego. Zajmuje się również obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.