Bartłomiej Kozek

Bartłomiej Kozek: autor, Konsultant, Consulting, Zespół ds. zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji

Bartłomiej pracuje w KPMG od roku 2023. W minionych latach pracował w sektorze organizacji pozarządowych zajmując się kwestiami, takimi jak zielone miejsca pracy, ekologiczna transformacja modeli biznesowych czy zrównoważona polityka miejska, m.in. jako kierownik Działu Zielonej Transformacji UNEP/GRID-Warszawa. Był również wykładowcą zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej przedsiębiorczości na Akademii Leona Koźmińskiego.