Tomasz Guzik

Tomasz Guzik: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

Tomasz posiada stopień doktora nauk społecznych (dziedzina nauki prawne). Obroniona przez niego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego praca doktorska dotyczyła ekonomicznej analizy prawa podatkowego i konsumenckiego. Z praktycznym doradztwem podatkowym – najpierw jako student, później jako konsultant – związany jest od 2015 roku. Zdobywał doświadczenie prawno-podatkowe w polskich oddziałach międzynarodowych kancelarii prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych, choć w obszarze jego zainteresowań zawodowych znajdują się również podatki dochodowe (CIT, PIT).