Małgorzata Gleń

Małgorzata Gleń: autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Fuzji i Przejęć

Małgorzata dołączyła do KPMG w 2005 roku. Od 2009 roku jest certyfikowanym doradcą podatkowym. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się doradztwem podatkowym w procesach fuzji i przejęć, w szczególności w zakresie prowadzenia przeglądów podatkowych typu „due diligence” oraz podatkowego strukturyzowania transakcji, zarówno w odniesieniu do transakcji obejmujących udziały/akcje we spółkach, jak i inne aktywa (w tym nieruchomości).