Aleksandra Grabowska

Aleksandra Grabowska: autor, Tax Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

Absolwenta Politechniki Lubelskiej na wydziale Matematyki stosowanej. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu cen transferowych, obejmujących w szczególności: sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizy rynkowego poziomu cen transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z różnych sektorów gospodarki, sporządzenie dokumentacji do restrukturyzacji prowadzonej działalności, analizy dotyczące stosowanych modeli kalkulacji wynagrodzenia w ramach transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wsparcie w ramach przeprowadzonych kontroli podatkowych oraz przygotowywaniu porozumień dotyczących rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.