placeholder

Tomasz Ficek: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

Do KPMG dołączył w 2022 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, przede wszystkim w zakresie podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. na rzecz podmiotów krajowych jak i międzynarodowych działających w różnych sektorach gospodarki oraz jednostek samorządu terytorialnego.