Jacek Drosik

dr Jacek Drosik: autor, Tax Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

Dołączył do KPMG w 2022 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ogólnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. Jest autorem monografii oraz artykułów publikowanych w wydawnictwach naukowych oraz publicystyce podatkowej. Jacek obronił tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także adwokatem i doradcą podatkowym.