Aleksandra Chojnowska

Aleksandra Chojnowska: autor, Consulting, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Ola dołączyła do zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa w 2022 roku, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie kontynuuje naukę na kierunku Prawo oraz równolegle na kierunku Bezpieczeństwo w Gospodarce Cyfrowej.