Adrian Celiński

Adrian Celiński: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

Adrian dołączył do Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym planowania i wdrażania reorganizacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego udziela Klientom wsparcia m.in. w zakresie podatku u źródła oraz raportowania schematów podatkowych.