Mateusz Banaś | Zdjęcie do strony kontaktowej

Mateusz Banaś: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Do KPMG dołączył w 2022 r. Uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego. Wcześniej doświadczenie zdobywał w katowickiej kancelarii oraz w międzynarodowej firmie doradczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.