Magdalena Bęza: autor, Associate Director, radca prawny, KPMG Law

Magdalena Bęza jest związana z KPMG Law od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych.