Dagmara Andrzejewska

Dagmara Andrzejewska: autor, Menedżer, Consulting, Governance, Risk & Compliance Services

Dagmara dołączyła do KPMG w 2012 r. Realizuje projekty z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, opracowywaniu regulacji wewnętrznych, a także identyfikacji i testowaniu kontroli.