Desto vanskeligere det er, jo morsommere er det!

Hils på Mariann

Mariann har jobbet med skyplattformer og digitalisering hele karrieren. Først på forretningssiden, og etter hvert i mer tekniske roller. Nå har hun funnet sin favorittplass i midten.

– Nå får jeg jobbe med begge deler. Det går jo egentlig ikke an å skille teknologi og forretning, det går så i hverandre. Og det er derfor jeg trives så godt i KPMG. Med så bred forståelse og interesse for begge sider kan vi løse de vanskeligste utfordringene og skape ekte, merkbare verdier.

Mariann Sandbæk sitter ved et bord, med sin laptop, i personalrestauranten til KPMG

Mariann har studert innovasjon, og har alltid vært interessert i nytenking og problemløsing

I dag jobber hun typisk i roller som prosjektleder eller utviklingsleder – der hun sikrer fremdrift, overser budsjetter og tilrettelegger for godt samarbeid i team. Aller best liker hun å hjelpe de forskjellige involverte med å forstå hverandre og jobbe i samme retning. For eksempel ved å være en «oversetter» for kundebehov til utviklerne, og motsatt vei.Marianns suksessoppskrift

Som i mye annet fant hun suksessoppskriften i skjæringspunktet mellom å være godt forberedt og å tørre å feile.

Den oppskriften har skaffet henne en karriere der hun har fått bidra i mange forskjellige digitaliseringsprosjekter. 

– Grunnen til at jeg ville til KPMG var fordi jeg ønsket et breder tverrfaglig miljø, med sterkere kultur for det som faktisk driver business. Og det fant jeg så absolutt her, hele kjernevirksomheten er basert på å kombinere mange disipliner. Vi kan trekke på hverandre i hverdagen, sette sammen brede team og løse tverrfaglige problemer.

Mariann forteller at hun synes teknologi er spennende fordi det gir oss verktøy for å løse utfordringer og skape bedre produkter og prosesser. Hun presiserer samtidig at det er gjennom samarbeidet med dyktige kolleger som er eksperter på helt andre ting enn henne selv at de klarer å utnytte potensialet i teknologien.

– Det er definitivt det brede kompetansemiljøet som gjør det morsomt å jobbe her. Det er det som gjør oss i stand til å løse de mest komplekse utfordringene. 

Fleksibel arbeidsdag

På prosjektet hun jobber med nå, veksler Mariann mellom å jobbe hjemmefra, fra KPMG-huset og i Forskningsparken. 

Fra disse tre stedene løser hun konkrete samfunnsutfordringer, for tiden for en stor offentlig aktør i helsevesenet. Da handler det ikke bare om effektivitet og lønnsomhet, men også om å gjøre prosessene i samfunnet enklere slik at fagspesialistene kan bruke tiden og kompetansen sin der det gir mest verdi. Hun synes offentlig sektor har et ufortjent dårlig rykte.
Stand up-komiker under pandemien

Interessen for innovasjon, testing og nye utfordringer er minst like sterk på hjemmebane. Da pandemien inntraff var det mange som fikk seg ny hobby, men for Mariann ble det ikke hjemmetrening eller baking som tok mest tid.

Hun bestemte seg for å prøve seg som stand up-komiker, og endte med å stå på scenen fire ganger. I følge henne selv gikk det ganske bra også.

– Folk lo stort sett. Det var jo skummelt, men det var også veldig spennende å teste noe så ukjent, der jeg virkelig ikke visste om jeg ville få det til. Jeg går ikke og grubler så lenge, jeg liker at det skjer ting. Så da jeg fikk ideen gikk det ikke lang tid før jeg sto på scenen.

Mariann holder foredrag i auditoriet i KPMG-husetVil du bli bedre kjent med flere KPMGere?