Styrets sentrale rolle i strategisk innovasjon

En dyp forståelse av strukturelle endringer er avgjørende for å lede selskapet mot bærekraftig vekst og innovasjon

Samfunnsendringer og den raske teknologiske utviklingen driver frem store muligheter, men også potensielle utfordringer ved eksisterende strategi og forretningsmodell. Digitaliseringsbølgen, inntoget av generativ AI, blockchain-teknologi og strengere regulatoriske krav til praksis og rapportering er bare noen av elementene som må hensyntas for selskaper som skal sikre bærekraftig og robust konkurranseevne. 

Det er avgjørende for ledelsen å kontinuerlig vurdere selskapets prosesser for å identifisere risikoer og muligheter, og vurdere hvordan disse bør påvirke selskapets langsiktige strategi og investeringsbeslutninger. Har styret effektive prosesser for å overvåke endringer, og varsle i god tid om at strategiske justeringer kan være nødvendige? 

Styret må bidra til å forstå de underliggende strukturelle endringene i omgivelsene – geopolitiske, demografiske, teknologiske, økonomiske, klimarelaterte, og samfunnsmessige endringer og utfordre ledelsen på å evaluere disse og eventuelt agere på dem.  

Det er avgjørende at styret og ledelsen samarbeider for å sikre at selskapet ikke bare overlever dagens utfordringer, men også er godt posisjonert for å vinne i morgendagens marked. Godt strategisk styrearbeid gir ledelsen evne til å navigere i usikkerheten og drive bærekraftig vekst. Derfor er styrets strategikompetanse avgjørende for å vite at selskapet tar de riktige grepene til rett tid.

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen strategi og styrearbeid:

  • Sparring om strategi og strategiprosesser
  • Utforme eierstrategi
  • Utforme konsernstrategi
  • Utforme forretningsstrategi

Ta kontakt med en av våre spesialister innen strategi og styrearbeid

Vi har spesialister som dekker hele spekteret av strategi og styrearbeid-tematikken