Den nyeste utgaven av KPMGs Nordic Deal Trend Report gir innsikt i M&A-aktiviteten i Norden for det første kvartalet i 2024.

Antallet annonserte transaksjoner i Norden i første kvartal, er foreløpig 527, noe lavere sammenlignet med samme kvartal i 2023 med 895 og 2022 med 936. Noe av dette skyldes forsinkelser i annonseringen av nylige transaksjoner. Til sammenligning var det ved slutten av fjerde kvartal 2023 523 annonserte transaksjoner, mens tallet for samme kvartal nå er 759.

Når vi ser nærmere på antall annonserte transaksjoner siden begynnelsen av året, er det tydelig at M&A-aktiviteten har hatt en noe treg start i 2024 – i hvert fall når vi ser på antall. En lansering av 527 transaksjoner i Norden viser til den tregeste starten på et nytt år siden 2020 og er det laveste kvartalsvis annonserte transaksjonsnivået over de foregående tre årene.

I Norge er det registrert 109 transaksjoner i første kvartal noe som tilsvarer 25% av transaksjonene i Norden. Dette utgjør den nest høyeste aktiviteten etter Sverige. Det er fremdeles teknologisektoren som beholder sin ledende posisjon både i Norden med 25% og i Norge med 20%, noe som samsvarer med tidligere kvartaler. Etterfulgt av industrisektoren som står for 17% i både Norden og Norge. Tredjeplassen i Norge, skiller seg fra Norden som har tjenestesektoren med 15%, ved at energisektoren utgjør en andel på 16% av de registrerte transaksjonene.

Avslutningsvis merker vi oss at den totale, offentlig annonserte transaksjonsverdien i Norden er på 41,3 milliarder euro i første kvartal av 2024. Dette er det tredje høyeste verdinivået i løpet av de seks foregående kvartalene og ligger over gjennomsnittet per kvartal siden begynnelsen av 2022. Det vil være interessant å følge med på om kjøper og selger vil kunne nærme seg hverandre på verdinivået og om antall transaksjoner vil øke i løpet av de kommende kvartalene.